Llibre d’estil

Cometes dobles

La funció principal de les cometes dobles (llatines i angleses) és delimitar una citació o una transcripció textual. Encara que la citació o la transcripció es faci en una llengua que no sigui el català, no utilitzem la cursiva, perquè les cometes són suficients per a diferenciar el text citat o transcrit de la resta.

Si són breus, van dins de la mateixa oració o del mateix paràgraf.

 • Segons el tercer acord, «els assessors lingüístics formen part del tribunal amb veu i sense vot».
  El president ha afirmat que «la Mancomunitat va emprendre una ambiciosa acció política en l’àmbit dels serveis públics bàsics».

Si la citació o la transcripció ve després de dos punts i finalitza una oració o un paràgraf, podríem pensar que necessitem dos punts: l’un per a tancar l’oració que va entre cometes, i un altre per a tancar l’oració inicial.

El president afirmà: «La Mancomunitat va emprendre una ambiciosa acció política en l’àmbit dels serveis públics bàsics.».

No és així: no podem posar un punt abans de les cometes i un altre després. Tenim dues opcions vàlides: o prioritzem el punt que tanca l’oració inicial o prioritzem el punt que tanca l’oració entre cometes. Ens decantem per la primera opció, tant si la citació o la transcripció comença amb majúscula com si comença amb minúscula.

 • El president ha afirmat: «La Mancomunitat va emprendre una ambiciosa acció política en l’àmbit dels serveis públics bàsics».
  El president ha recordat: «[…] les vies locals són una infraestructura que cal mantenir, millorar i actualitzar».

Si la citació o la transcripció té més d’un paràgraf, fem servir les cometes d’obertura en el primer, i les de tancament, a l’inici dels paràgrafs següents i a l’acabament de l’últim.

 • «La disposició transitòria tercera assenyala quina ha de ser la normativa comptable a aplicar en l’elaboració i la rendició de comptes corresponents a exercicis anteriors al 2015.
  »La disposició derogatòria única deixa sense efecte totes les normes del mateix rang o inferior en allò que s’oposin al que disposa la nova Instrucció de comptabilitat, la contradiguin o hi resultin incompatibles, i deroga de manera expressa la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local aprovada per l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre.
  »Finalment, la disposició final única estableix l’entrada en vigor de la present Ordre l’1 de gener de 2015.»

Si la citació o la transcripció literal la fem com un text a part (un lema, una dedicatòria, etc.) o bé és molt llarga (per exemple, un conveni inclòs en un decret), la podem marcar amb un cos més petit que el del text general o situar-la en una posició diferent amb la tecla «Tab(ulador)» del teclat.

També emmarquem entre cometes:

 • Títols de parts d’una obra: capítols o apartats d’un llibre, articles de publicacions periòdiques, capítols de programes de ràdio i televisió, poemes, cançons, etc.
 • El capítol «Conclusions i propostes» del llibre Avaluació de la transferència de la formació a l’Administració pública de Catalunya és revelador.
  L’article «El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics» ha estat publicat al núm. 61 de la Revista de Llengua i Dret.
  «Transhumàncies, camí ramader», del programa Caminant per Catalunya que emet la XAL, descobreix una zona del Lluçanès.
  Joan Margarit recita «Estimar és un lloc» i «Vinc d’allí», dos poemes del seu llibre Des d’on tornar a estimar.

Els títols de l’obra (llibre, publicació periòdica, programa de televisió i poemari) s’escriuen amb lletra cursiva. (Vegeu el capítol «Tipus de lletra».)

 • Títols de conferències, ponències i discursos.

Us convidem a assistir a la conferència «Vivències».

 • Títols específics d’exposicions, mostres i jornades que no incloguin el nom genèric corresponent a l’activitat.
 • L’exposició «Ciutats compartides» va rebre el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2014.
  «El valor social dels museus» és el títol de la XXVI Jornada de la Xarxa de Museus Locals.

En canvi, si el títol de l’activitat inclou la designació genèrica, prescindim de les cometes i escrivim amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que el constitueixen. (Vegeu el capítol «Majúscules i minúscules».)

 • Eslògans, lemes i campanyes.
 • Comença la campanya «Viu el parc».
  Les campanyes «Cap infant fora de joc» i «La fam no fa vacances».

L’altra funció de les cometes és connotar una paraula o un grup de paraules amb un sentit especial: ironia, èmfasi, distanciament, etcètera.

 • Va canviar de departament «voluntàriament».
  La «manca d’atenció» va provocar un greu accident.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació