Llibre d’estil

Bibliografia consultada

Agulló, M. Alba; Camps, Oriol (dir.). ÉsAdir [en línia]. [Sant Joan Despí]: Televisió de Catalunya: Catalunya Ràdio, 9 febrer 2006.
<https://esadir.cat/> [Consulta: 19 novembre 2020].

Alcoba, Santiago (coord.). Lengua, comunicación y libros de estilo [en línia]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.
<http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/lengua_comunicacion_y_libros_de_estilo.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Altés Juan, Núria; Pejó Orellana, Xavier. Elaboració de documents administratius: Manual de consulta. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2010.
<https://llibreria.diba.cat/es/ebook/elaboracio-de-documents-administratius-manual-de-consulta_51539> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Tècniques d’expressió escrita. Manual de consulta [en línia]. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2014. [Consulta: 19 novembre 2020].

Bibiloni, Gabriel. «Llengua, gènere i sexe» [en línia]. [s. d.].
<http://bibiloni.cat/textos/genere.html> [Consulta: 19 novembre 2020]. Aquest article és una compilació dels set articles que foren publicats a L’Espira, suplement cultural del Diari de Balears entre el 21 de març i el 25 d’abril de 2009.

— Recomanacions per a l’ús de la toponímia [en línia].
<http://bibiloni.cat/toponimia> [Consulta: 19 novembre 2020].

Botia López, Pere. Llegibilitat en el llibre: Glossari il·lustrat. Barcelona: Pere Botia, 2013.

Capó, Jaume; Veiga, Montserrat. Abreviacions. 3a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2020. També disponible en línia a:
<https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/28-btpl-abreviacions.pdf> [Consulta: 26 febrer 2021].

Cassany, Daniel. Esmolar l’eina: Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Empúries, 2009. (Biblioteca Universal; 217)

— En línia: Llegir i escriure a la xarxa. Barcelona: Graó, 2011.

Cercaterm [en línia]. Barcelona: TERMCAT, 2000.
<https://www.termcat.cat/ca/cercaterm> [Consulta: 19 novembre 2020].

The Chicago Manual of Style. 16a ed. Chicago: University of Chicago, 2014.

Citació bibliogràfica [en línia]. 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2012. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 1)
<http://llengua.gencat.cat/permalink/21763174-5384-11e4-8f3f000c29cdf219> [Consulta: 19 novembre 2020].

Comisión Europea. Dirección General de Traducción. Cómo escribir con claridad [en línia]. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea, 2011.
<http://publications.europa.eu/resource/cellar/725b7eb0-d92e-11e5-8fea-01aa75ed71a1.0007.03/DOC_1> [Consulta: 19 novembre 2020].

Coromina, Eusebi. El 9 Nou: Manual de redacció i estil. 1a ed. Manlleu: El 9 Nou / El 9 TV, 2008.

Costa Carreras, Joan. «“Tot Los Angeles i mig Estats Units estan en crisi.” Notes sobre l’ús de ‘mig’ i ‘tot’ davant de topònims». Llengua i Ús, núm. 12 (1998).

Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB) [en línia]. 2a ed. Barcelona: Universitat de Barcelona, setembre 2011.
<http://www.ub.edu/cub/> [Consulta: 19 novembre 2020].

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català [en línia]. 2a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència. Secretaria de Política Lingüística, 2010. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 7).
<http://llengua.gencat.cat/permalink/2b871910-5384-11e4-8f3f-000c29cdf219> [Consulta: 19 novembre 2020].

Criteris lingüístics del Departament de Justícia [en línia]. 7a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2013.
<https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2014/04/Criteris-ling%C3%BC%C3%ADstics-Dpt-Just%C3%ADcia.pdf> [Consulta: 8 maig 2023].

Criteris lingüístics UPC [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 2014.
<http://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics> [Consulta: 19 novembre 2020].

Diputació de Barcelona. Documents administratius: Models i comentaris lingüístics. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1999.

— Manual de papereria corporativa. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2012. [Consulta: 19 novembre 2020].

— Manual d’imatge de marca de la Diputació de Barcelona: Normes bàsiques d’aplicació del logotip [en línia]. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2014.
<https://www.diba.cat/documents/553295/14491305/Normativa+capsaleres+butlletins+i+dreceres+DIBA.pdf/1c31cb6b-5501-40ae-a74c-d3cb2178e326> [Consulta: 19 novembre 2020].

Egea García, Carlos; Sarabia Sánchez, Alicia. «Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad». Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, núm. 50 (2001), p. 15-30. També disponible en línia a: <http://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/Egea-Sarabia_clasificaciones.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. Facsímil de: 7a ed., 3a reimpr. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2006. També disponible en línia a:
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000044%5C00000005.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Ginebra, Jordi; Montserrat, Anna. Diccionari d’ús dels verbs catalans: Règim verbal i canvi i caiguda de preposicions. 2a ed. Barcelona: Educaula, 2009. (Aula; 12)

Graells, Jordi [et al.]. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 1999. També disponible en línia a:
<https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/criteri_1_.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2011.
<http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/guiausosnosexistes.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 2019. <http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/guia_usos_xarxa_cat.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Guia pràctica de català [en línia]. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya, 2013.
<https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/recursos-linguistics/guia-practica-de-catala-20160908.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana, 2007. També disponible en línia a: <https://dlc.iec.cat/> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC, 2016.

— Ortografia catalana [en línia]. Barcelona: IEC, 2017.
<https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Gramàtica essencial de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: IEC, 2018.
<https://geiec.iec.cat/> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana. Barcelona: IEC, 2019.

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. «Ordenació alfabètica en català». A: Documents de la Secció Filològica, I. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1990, p. 81-83.

— Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II: Morfologia. 4a ed., 4a reimpr. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005. També disponible en línia a:
<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000039/00000073.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— El llenguatge inclusiu: compatibilitat dels recursos estilístics dels usos no sexistes amb la normativa lingüística [en línia]. Barcelona, 20 d’octubre de 2023. <https://sf.espais.iec.cat/files/2023/10/El-llenguatge-inclusiu.pdf> [Consulta: 23 octubre 2023].

Institut d’Estudis Catalans. Servei de Correcció Lingüística; Institut d'Estudis Catalans. Servei Editorial. «La traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l’IEC». Versió 2, 2.7.2018. A: Critèria: Espai web de correcció de l’IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
<http://criteria.espais.iec.cat/files/2018/08/5-2-2_Traducci%C3%B3-de-noms-propis_02.pdf > [Consulta: 19 novembre 2020].

— «La redacció de les instruccions en les pàgines web i en els programaris en general». Versió 1, octubre 2012. Corregit 29.9.2010. A: Critèria: Espai web de correcció de l’IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
<http://criteria.espais.iec.cat/files/2014/07/2-1_Instruccions-p%C3%A0gines-web_01-pendent-SF.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— «Regles d’ús de les majúscules i les minúscules». Versió 4, 26.7.2018. A: Critèria: Espai web de correcció de l’IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
<http://criteria.espais.iec.cat/files/2018/08/3-1-2_Regles-de-maj%C3%BAscules-i-min%C3%BAscules-amb-%C3%ADndex_04.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

International Standard Organization. Data elements and interchange formats Information interchange Representation of dates and times. ISO 8601:2004 [en línia]. Ottawa: ISO, 2004.
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40874> [Consulta: 19 novembre 2020].

Junyent, Carme. «Que s’acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i femení». Vilaweb [en línia] (Barcelona) (3 abril 2014).
<http://www.vilaweb.cat/noticia/4153027/20131031/carme-junyent-sacabi-comedia-desdoblar-masculi-femeni.html> [Consulta: 19 novembre 2020].

Llach, Quico; Mas, Jordi. [et al.]. Guia d’estil per a la traducció de productes informàtics. Barcelona: Softcatalà, 2010.
<https://ja.cat/NMUHy> [Consulta: 19 novembre 2020].

Llibre blanc de les xarxes socials de la Universitat de Barcelona [en línia]. 2a ed. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016.
<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/118835/1/llibre_blanc_xarxes_socials_ebook_juny_2016.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Llibre d’estil de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya [en línia]. Barcelona: Parlament de Catalunya, febrer 2022.
<https://www.parlament.cat/document/intrade/247603576> [Consulta: 8 maig 2023].

Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears [en línia]. Palma: Govern de les Illes Balears. Presidència, 2006.
<http://www.caib.es/conselleries/relinst/sgtrelinst/llibrestil/00index.html> [Consulta: 19 novembre 2020]

Majúscules i minúscules [en línia]. 4a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2017. (Criteris Lingüístics; 1)
<http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/18-BTPL-Majuscules-i-minuscules.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Manual de correcció dels diaris de sessions [en línia]. Barcelona: Parlament de Catalunya, 2014. <http://manualdecorreccio.blogspot.com/2007/01/25-citacions.html> [Consulta: 19 novembre 2020).

Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística i Institut Català de la Dona, 2005. (Col·lecció Criteris Lingüístics; 6). També disponible en línia a:
<https://llengua.gencat.cat/permalink/c8d39276-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219> [Consulta: 19 novembre 2020].

Mestres, Josep M. «L’ordenació alfabètica de mots i expressions en l’edició de llibres». A: Potrony, Lluc; Romaní, Joan Maria (cur.). Indexació, terminologia i llenguatge jurídic. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011, p. 13-47.

Mestres, Josep M. [et al.]. Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos. 4a ed. (corr. i ampl.). Vic: Eumo; Barcelona: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009. També disponible en línia a:
<https://estil.llocs.iec.cat/> [Consulta: 19 novembre 2020].

Neoloteca [en línia]. Barcelona: TERMCAT, 1999.
<https://www.termcat.cat/ca/neoloteca> [Consulta: 19 novembre 2020].

Nogué Serrano, Neus. La nova normativa a la butxaca: L’Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana: principals novetats. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018.

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. 1a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans, 2003. Segona edició (2009) disponible en línia a:
<https://www.icgc.cat/Descarregues/Llocs/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya> [Consulta: 19 novembre 2020].

Parlament de Catalunya; Generalitat de Catalunya; Universitat de Barcelona; Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades. Acord sobre l’ús no sexista de la llengua [en línia]. Barcelona, 7 octubre 2010.
<http://www.gela.cat/Document.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Pujol, Josep M.; Solà, Joan. Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 2a edició, rev. Barcelona: Columna, 1995.

Rabella, Joan Anton. «L’ús de l’article determinat i dels descriptius geogràfics en la toponímia catalana». Llengua i Ús, núm. 51 (2012), p. 78-85.<https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/257211/344286> [Consulta: 26 febrer 2021].

Rabella, Joan Anton (coord.). Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió de Toponímia de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans, 2006.
<https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/territori-i-urbanisme/cartografia/criteris_per_a_la_toponimia_dambit_municipal_criteris/> [Consulta: 26 febrer 2021].

«Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge». Gabinet Lingüístic [en línia]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
<https://www.upf.edu/web/gabinet-linguistic/recomanacions-per-a-un-us-no-sexista-del-llenguatge> [Consulta: 19 novembre 2020].

Referències i citacions bibliogràfiques: Criteris de redacció [en línia]. Barcelona: Parlament de Catalunya, 2012.
<http://www.parlament.cat/tematics/ref_bibliografiques.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Roca, Ignacio M. «Todas las vascas son vascos, y muchos vascos también vascas. Género y sexo en el castellano» [en línia]. Boletín de la Real Academia Española (Madrid), vol. ixxxix, quadern ccxcix (gener-juny 2009). També disponible en línia a:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3268099.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Ruaix i Vinyet, Josep. Català complet/2. Moià: Josep Ruaix, 1998.

— Català complet/3: Curs superior de llengua. 1a reimpr., corregida. Moià: Josep Ruaix, 2000.

Sanjaume, Margarida. «Balanç de l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua: anàlisi de textos parlamentaris» [en línia]. Text presentat a la Jornada: Balanç del document «Acord sobre l’ús no sexista de la llengua». Barcelona, 6 de novembre de 2013.
</documents/342475593/0/Balanç+de+l%27Acord+sobre+l%27ús+no+sexista+de+la+llengua.pdf/56260afc-d67e-3383-ca48-37007bc2a073?t=1614346443414> [Consulta: 19 novembre 2020].

Serra, Enric [et al.]. Argumenta [en línia]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
<https://raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128305/177231> [Consulta: 8 maig 2023].

Serra, Montserrat. «El tractament del gènere en les denominacions d’oficis i càrrecs». A: Confonem gènere i sexe?: Llenguatge no sexista: fenomen, límit i aplicació [en línia]. Actes de la V Jornada de Llenguatge Jurídic i Administratiu Universitari (Universitat de Barcelona, 15 abril 2005). Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics, 2007.
<http://catalallengua.blogspot.com/2014/06/el-tractament-del-genere-en-les.html > [Consulta: 19 novembre 2020].

Serrat, Jordi. «Llenguatge i discriminació social». A: Social.cat (blog en línia) (4 juny 2014).
<https://www.social.cat/opinio/4427/llenguatge-i-discriminacio> [Consulta: 19 novembre 2020].

Servei lingüístic [en línia]. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2014.
<http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html> [Consulta: 19 novembre 2020].

Solà, Joan (dir.). Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona. 1a ed. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Regidoria d’Edicions i Publicacions, 1995.

Termcat. Centre de Terminologia. Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Barcelona: TERMCAT, 2005. <http://www.termcat.cat/docs/docs/ManlleusCalcs.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— L’ordenació de termes. Barcelona: TERMCAT, 2008. També disponible en línia a:
<http://www.termcat.cat/docs/docs/OrdenacioTermes.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009. (En Primer Terme; 6). També disponible en línia a:
<http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Localització de productes informàtics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, 2014.
<http://www.termcat.cat/docs/docs/LocalitzacioProductesInformatics.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Vocabulari de les xarxes socials. Barcelona: TERMCAT, 2014. <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/Presentacio/> [Consulta: 19 novembre 2020].

UdG llengua: Guia lingüística i d’estil [en línia]. Girona: Servei de Llengües Modernes de la UdG, 2010.
<https://www.udg.edu/ca/Portals/11/pdfs/UdG_llengua_guia_linguistica_estil.pdf> [Consulta: 8 maig 2023].

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües i Observatori per a la Igualtat. Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. 2a ed., revisada i actualitzada. [Barcelona]: Servei de Publicacions de la UAB, 2011. També disponible en línia a:
<http://www.uab.cat/doc/llenguatge> [Consulta: 19 novembre 2020].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. «Diccionaris complementaris per al verificador del Word». Retrucs [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 21 octubre 2016.
<https://www.ub.edu/retrucs/diccionaris-complementaris/> [Consulta: 19 novembre 2020].

— Guia de configuració de la llengua dels documents i del verificador del Word [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, maig 2013.
<http://www.ub.edu/retrucs/guia-de-configuracio-de-la-llengua-dels-documents-i-del-verificador-del-word/> [Consulta: 19 novembre 2020].

Universitat de València. Servei de Política Lingüística. Gramàtica zero. El millor ús amb la mínima gramàtica. [València]: Universitat de València. Servei de Política Lingüística, 2011. També disponible en línia a:
<http://www.uv.es/splweb/Documentos/gramatica_zero.pdf> [Consulta: 19 novembre 2020].

Valls, David. «Una alta càrrega». El Singulardigital.cat [en línia] (20 febrer 2012).
<https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/1610/una-alta-carrega> [Consulta: 19 novembre 2020].

Vilaró, Francesc. Criteris lingüístics per a la senyalització viària. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1992.

Xarxa Vives d’Universitats. 20 recomanacions per redactar bé: Guia breu per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària [en línia]. [Castelló de la Plana]: Xarxa Vives d’Universitats, 2011.
<https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/ criteris-linguistics/guia-redaccio-continguts-academics> [Consulta: 19 novembre 2020].

Yzaguirre, Lluís de. «Contra la violència de gènere gramatical» [en línia]. [s. d.].
<https://www.gela.cat/lib/exe/fetch.php?id=nous_textos_genere&cache=cache&media=violenciageneregramatical.pdf> [Consulta: 8 maig 2023].

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
  • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació