Llibre d’estil

Noms de coses

Noms d’objectes personalitzats o singularitzats

Escrivim amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que els componen, tret d’articles i preposicions.

el Tramvia Blau, l’Excalibur, el Tren dels Llacs, el Tren Groc

Conceptes de les tecnologies de la informació i la comunicació

Els noms dels diferents elements que hi ha en un web, com ara blogs, portals, pàgines web, apartats, enllaços, botons, etc., es poden escriure amb la inicial del primer mot amb majúscula (i sense marcar-los ni amb cursiva ni amb cometes). En canvi, escrivim amb minúscula els noms genèrics.

 • trobareu més informació a la Seu electrònica
  cliqueu a Contacte / a l’apartat Contacte
  subscriviu-vos al blog mitjançant l’enllaç Subscripció
  Us heu d’inscriure a través de l’aula virtual
  el wifi corporatiu
  un tuit encoratjador
  el xat del curs

En canvi, el mot Internet, l’escrivim amb majúscula, perquè el considerem un nom propi, com també és un nom propi Intradiba.

Noms de productes

 • Distintius d’origen i qualitat. Escrivim amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que els componen, tret d’articles i preposicions.
 • Mongeta del Ganxet
  Patates de Prades
  Denominació d’Origen Penedès
  Calçot de Valls
 • Denominacions de productes a partir del topònim d’origen. Escrivim amb minúscula el topònim, perquè substitueix la denominació genèrica.
 • un penedès negre (un vi del Penedès)
  un maó semisec (un formatge de Maó)
 • Noms comercials. Els escrivim amb majúscula; quan passen a ser noms comuns, amb minúscula.
 • Post-it (denominació complementària de nota adhesiva)
  Tipp-Ex (denominació complementària de diluent de líquid correctiu o paper correctiu)

  Tetra Brik
  Wamba
  Rimmel
   
 • bric (‘envàs de cartó impermeabilitzat per a productes alimentaris líquids’)
  vamba (‘sabatilla de sola de goma per a practicar esport’)
  rímel (‘pasta cosmètica que s’aplica a les pestanyes’)

Denominacions i categories oficials

Les denominacions o categories diverses que s’ajusten a una regulació oficial s’escriuen amb majúscules inicials quan s’esmenten com a tals, llevat dels articles i les preposicions.

 • Patrimoni Natural de la Humanitat
  Bé Cultural d’Interès Nacional
  Memòria del Món
  Reserva de la Biosfera
  Espècie Extinta en Estat Salvatge

Així, s’escriu:

 • El monestir ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
  El lleó de l’Atles l’han declarat Espècie Extinta en Estat Salvatge

En canvi, quan les mateixes formes es fan servir de manera genèrica o en plural s’escriuen amb minúscules.

 • S’atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar els béns culturals d’interès nacional.
  El llop en estat salvatge ha estat durant molts anys una espècie extinta

Els objectes als quals s’apliquen aquestes denominacions i categories oficials van amb minúscules o amb majúscules segons com s’escriguin habitualment.

La dieta mediterrània, els castells, la Patum de Berga i el Misteri d’Elx són tots part del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que trobem als Països Catalans.

Noms d’entitats, institucions, organismes oficials i no oficials, òrgans de gestió, empreses o establiments (i els seus òrgans de govern o unitats internes) formalment constituïts

Els escrivim amb majúscula, tant si s’esmenten directament com si s’esmenten ells mateixos.

l’Ajuntament de Berga

el personal d’aquest Ajuntament

la Diputació de Barcelona

les tècniques d’aquesta Diputació

el Servei de Planificació i Desenvolupament

el cap d’aquest Servei

el Consell Comarcal del Maresme

el president d’aquest Consell Comarcal

l’Organisme Autònom de Gestió Tributària

les oficines d’aquest Organisme

la Comunitat Valenciana

el Ministeri d’Economia

els funcionaris d’aquesta Comunitat Autònoma

l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella

la Policia Municipal de Mollet del Vallès, el Cos de Mossos d’Esquadra, un agent d’aquesta Policia Municipal

el Ple de l’Ajuntament de Tiana

el Ple, la Mesa, la Junta de Portaveus i la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya

la Comissió de Benestar, Família i Immigració

la Universitat de Barcelona, la Facultat de Dret, l’Institut de Recerca Jurídica, l’Observatori de Bioètica i Dret, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic, la Xarxa Vives d’Universitats

L’Àrea Metropolitana de Barcelona està formada pel Consell Metropolità, la Junta de Govern, el Consell d’Alcaldes i la Comissió Especial de Comptes

el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la publicació digital d’aquest Col·legi

la Societat General d’Autors i Editors, els objectius d’aquesta Societat

l’Associació de Veïns de Cal Casteller de la Riereta, l’Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental 

l’Ateneu Torrellenc, la Junta Directiva d’aquest Ateneu

la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social

les entitats integrades en aquesta Federació 

l’Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron, l’Àrea Maternoinfantil d’aquest Hospital

l’Hospital Mútua Terrassa, el Servei d’Urgències, el Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Andreu de la Barca, l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Esparreguera

el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, la Sala Ovidi Montllor, el Teatre Círcol Catòlic, el Patronat Cultural i Recreatiu, l’Auditori Municipal de Montcada i Reixac, el Teatre Auditori de Granollers

l’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic de la Teixonera

l’Escola Bressol Garbí, l’Escola Bressol Belluguets, l’Escola Bressol El Tren de Sant Nicolau, el Jardí d’Infància Sol-Solet, el CEIF Creu Alta

la Xarxa de Biblioteques Municipals, la Biblioteca Pere Casaldàliga, la Biblioteca La Bòbila, la Biblioteca del Casino, la Biblioteca Aigüestoses, la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, la Biblioteca de Can Llaurador, la Biblioteca Districte 3, el Bibliobús Pedraforca, la Biblioteca Pere Casaldàliga, els usuaris d’aquesta Biblioteca

el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB), l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, el Centre Excursionista de Catalunya, l’Esbart Dansaire Castell de Tona, els Castellers de Sant Cugat, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Casa Museu Verdaguer, el Museu Marítim de Barcelona, l’Hotel Balneari Font Vella, la Fonda del Saumell, el Parc Natural del Montseny

Si ens hi referim col·lectivament (és a dir, en plural), s’escriuen amb minúscula.

els ajuntaments del Bages

les quatre diputacions catalanes

les diputacions de Barcelona i Girona

els serveis implicats en el projecte

tots els consells comarcals de la província de Barcelona

els organismes autònoms amb entitat jurídica pròpia

els ministeris implicats

les competències de les comunitats autònomes

les entitats municipals descentralitzades es regeixen per la Junta de Veïns

les policies municipals de la comarca

Es va identificar com a mossa d’esquadra

en les sessions dels plens, les funcions de les juntes de portaveus, la constitució de les meses electorals, les comissions de seguiment

les universitats catalanes

els col·legis professionals 

les societats d’autors i editors

els objectius d’aquestes associacions

les juntes directives dels ateneus

l’atenció als usuaris dels hospitals, dels centres d’atenció primària (CAP) i dels equips d’atenció primària (EAP)

els centres cívics d’Igualada

les escoles bressol públiques de Sabadell

el servei de préstec de les biblioteques municipals 

Designacions d’entitats juridicoadministratives i religioses

Apliquem el mateix criteri que en el punt anterior, però escrivim amb minúscula els adjectius i els complements de nom.

 • l’Administració local, l’Administració pública, l’Administració electrònica
  el personal al servei de les administracions públiques
 •  
 • l’Estat francès
  el cap d’estat, els estats europeus, un cop d’estat, un estat propi, l’estat del benestar (però el cap de l’Estat o els pressupostos de l’Estat, si ens referim a un estat concret)
   
 • el Govern central, el Govern català
  la relació entre governs
   
 • l’Església catòlica
  les esglésies cristianes

Tanmateix, quan els mots administració, govern, església, estat són tractats com a noms comuns o com a sinònim d’un organisme, els escrivim amb minúscula.

Qualsevol estat pot definir les seves competències.

Designacions incompletes i designacions sinònimes

És corrent que, per a evitar repeticions, les institucions, entitats, etc., no s’esmentin elles mateixes amb la designació completa, sinó amb una part del nom propi o bé amb un sinònim; això passa quan el context és prou explícit o per a evitar la repetició del nom propi.

És important saber diferenciar una denominació incompleta d’una denominació sinònima, perquè el criteri d’ús de la majúscula és diferent en un cas i en un altre. En el primer cas, escrivim amb majúscula el nom incomplet.

Designació completa

Designació incompleta o reduïda

l’Ajuntament de Vacarisses

l’Ajuntament

la Diputació de Barcelona

la Diputació

el Consell Comarcal del Priorat

el Consell Comarcal

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

la Corporació

l’Institut Nacional de la Seguretat Social

la Seguretat Social*

* Com a nom comú que designa la prestació d’un servei, escrivim seguretat social amb minúscula.

Designació oficial

Designació sinònima

el Parlament de Catalunya

la cambra catalana

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

el consistori vilanoví
la corporació municipal

la Diputació de Barcelona

la corporació

En el segon cas, és a dir, quan fem servir un sinònim o una denominació correferent, escrivim amb minúscula tots els substantius i adjectius, perquè reben la consideració de nom comú.

Fets i períodes temporals

 • Festivitats cíviques, religioses i polítiques. Escrivim amb majúscula inicial tots els elements que componen aquestes designacions, tret d’articles i preposicions.

la nit de Sant Joan, la Festa Major de Tiana, la Patum de Berga, el Cap d’Any, el Dia Mundial del Medi Ambient, l’Any Internacional de les Biblioteques, per Nadal, els Tres Tombs, l’Ou com Balla, l’Onze de Setembre, la diada de Sant Jordi, Tots Sants

 • Fets històrics singulars. Hi apliquem el mateix criteri que en el punt anterior.

la Revolució Francesa, la Segona Guerra Mundial, la Segona República, la Guerra Civil, el Maig del 68, la Nit dels Ganivets Llargs, la Revolució dels Clavells, la Primavera Àrab

 • Períodes històrics i divisions temporals. En general s’escriuen amb minúscula inicial.

la prehistòria, el neolític, el juràssic, l’edat mitjana, l’edat contemporània, la primavera, l’estiu, el gener, el febrer, el dilluns, el dimarts

Moviments culturals, estils artístics i literaris, doctrines, ideologies

En general també s’escriuen amb minúscula inicial.

l’art preromànic, el romànic, el gòtic, el classicisme, l’humanisme, el realisme, l’impressionisme, el cubisme, l’idealisme, el romanticisme, el neorealisme, el neoclassicisme, el surrealisme, el minimalisme, el cristianisme, l’islam, el federalisme, el capitalisme

Quan el moviment cultural o artístic ha acabat per designar un període històric, s’escriu amb la inicial amb majúscula.

el Renaixement, el Barroc, la Il·lustració, la Renaixença, el Modernisme, el Noucentisme

Activitats educatives, científiques i socials

 • Cicles educatius, assignatures, disciplines, etc. S’escriuen amb minúscula inicial.

educació secundària obligatòria (ESO), formació professional (FP), cicle de grau mitjà (CGM), química inorgànica, gramàtica descriptiva

En l’àmbit universitari, se sol escriure amb majúscula inicial el nom de les assignatures.

 • Cursos i titulacions. S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que componen els noms propis de cursos i titulacions.
 • El Curs de Planificació i Gestió de la Mobilitat
  El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

En el cas de cursos sense titulació o no reglats o amb un nom molt llarg és admissible escriure amb majúscula només la inicial del primer mot.

 • Com redactar amb eficàcia: tècniques i pràctiques
  Pautes per a crear, editar i escriure continguts digitals
 • Exàmens i certificats. Les denominacions d’exàmens i certificats s’escriuen amb minúscules inicials. Per exemple:
 • la selectivitat (però les PAU, perquè és una sigla)
  certificat d’empadronament
  certificat de correcció de noms i cognoms
  certificat de nivell bàsic de català
  certificat digital
 • Congressos, jornades, simposis, trobades, festivals, competicions, fires, mostres, exposicions, etc. S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que els componen, tret d’articles i preposicions. Si ens hi referim amb una denominació que no és l’exacta, s’escriuen amb minúscules.
 • VI Congrés de Mercats Municipals
  un congrés sobre mercats municipals
  IX Jornada de Seguretat Alimentària i Administració Local
  les jornades sobre seguretat alimentària
  I Simposi Internacional sobre el Noucentisme
  l’organització d’un simposi internacional
  VIII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
  les trobades d’estudiosos organitzades per l’Àrea d’Espais Naturals
  17è Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona
  la Caminada Popular de Monistrol de Calders
  el XXIII Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans
  els Jocs Olímpics
  la Fira de la Candelera
  el Saló de l’Ensenyament
  el Saló Internacional del Turisme la VI Mostra de Teatre Inclusiu
  el Cicle de Jazz de Manlleu
  la I Exposició del Lluçanès Viu
  l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel

Si la denominació de l’activitat no inclou la denominació genèrica (congrés, jornada, exposició, etc.), s’escriu entre cometes i només la inicial del primer mot amb majúscula.

 • la jornada «Nous usos de la biblioteca pública»
  la caminada solidària «Clubs amb cor»
  l’exposició fotogràfica «Traç · Baix · Walk · 2015»

(Vegeu també l’apartat «Les cometes», i el capítol «Tipus de lletra».)

 • Seminaris i tallers. S’escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula.
 • Taller pràctic per a la contractació dels subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió
  Seminari d’actualització per a electes locals

(Vegeu també l’apartat «Les cometes», i el capítol «Tipus de lletra».)

 • Comunicacions, ponències i discursos. S’escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula. Aquests títols van entre cometes.

«Productes de proximitat. Peix de la costa catalana» és una ponència de la IX Jornada de Seguretat Alimentària i Administració Local

(Vegeu també l’apartat «Les cometes».)

 • Premis i distincions. S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que componen aquestes designacions, tret d’articles i preposicions.

el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau, els Premis Emprenedor XXI 2015, la Creu de Sant Jordi

 • Actes, activitats institucionals i campanyes. Eslògans. S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que componen aquestes designacions, tret d’articles i preposicions.
 • Dictat en Català
  Campanya de Teatre Amateur

Si la denominació genèrica no forma part del nom, s’escriu amb minúscula.

la campanya Gran Recapte d’Aliments

Tanmateix, quan el nom de la campanya és alhora un eslògan, s’escriu entre cometes i amb majúscula la inicial del primer mot.

 • «En català, tu hi guanyes»
  campanya «Cap nen sense joguina»
  campanya «Cap foc al bosc»
  projecte escolar «Descobrim el Baix Llobregat»

En canvi, s’escriuen amb minúscula inicial i sense cometes els noms de campanyes que són descriptius.

Campanya de divulgació dels drets del consumidor

 • Programes, plans, projectes. Només s’escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula i els noms propis que formen part de la designació.
 • el Programa d’acció tutorial
  el Pla estratègic de formació (PEF)
  el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC)
  el Projecte executiu d’arranjament de la piscina municipal

Títols d’obres i publicacions

 • Títols de llibres, d’obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d’arts plàstiques. Només s’escriu amb majúscula la lletra inicial de la primera paraula. Aquests títols s’escriuen en cursiva.

Diccionari de la llengua catalana, Terra baixa, Els segadors, Blade Runner, El crit

(Vegeu també el capítol «Tipus de lletra».)

 • Publicacions periòdiques. S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements que les componen tret d’articles i preposicions. Aquests títols s’escriuen en cursiva.
 • El Diari de la Diputació
  L’Aparador
  La Veu de l’Anoia
  Descobrir Catalunya 

(Vegeu també el capítol «Tipus de lletra».)

 • Parts d’una obra o d’una publicació periòdica. S’escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula. Aquests títols van entre cometes.

«Infància i natura: a la recerca d’un oci saludable» és un article publicat a la revista Sostenible.cat.

(Vegeu també l’apartat «Les cometes», i el capítol «Tipus de lletra».)

Documents oficials i normes

 • Títols de documents oficials i de les tramitacions corresponents. Només s’escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula i els noms propis que formin part del títol.
 • Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL)
  Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
  Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals
  Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits
  Informe de la Comissió Europea sobre la lluita contra la corrupció a la UE
  l’Estatut d’autonomia de Catalunya
  l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)

Les designacions de les normes s’escriuen amb minúscula quan són tractades com un nom comú o com un sinònim.

La llei regula tots els procediments
Aquesta norma

Però les designacions genèriques de classes de documents i tramitacions s’escriuen amb minúscula: les lleis catalanes, els decrets presidencials, els informes emesos.

 • Les parts genèriques de les obres i els documents legals s’escriuen amb minúscula.

el preàmbul, la disposició transitòria primera, el capítol IV, l’apartat b de l’article 34, la secció tercera, el títol primer

 • Designacions dels textos refosos. S’escriuen amb minúscules.
 • el text refós sobre el comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març
  el Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme
 • Documents acreditatius, impostos, taxes. S’escriuen amb minúscules, encara que es representin amb una sigla.
 • el document nacional d’identitat (DNI)
  el codi d’identificació fiscal (CIF)
  la llicència fiscal
  l’impost sobre el valor afegit (IVA)
  l’impost de béns immobles (IBI)
  la taxa anual equivalent (TAE)

Ajuts, beques i fonts de suport econòmic

S’escriuen amb minúscula. També s’hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada.  

 • la beca Fulbright
  els ajuts per a donar suport a les activitats dels grups de recerca
  un fons d’acció social
  Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar
  Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Fons documentals, arxius i col·leccions

Quan la designació genèrica no forma part del nom propi, s’escriu amb minúscula.

 • fons Lluís Companys
  fons fotogràfic Salvany
  arxiu del Palau Recasens
  col·lecció Barella de cartografia

En canvi, quan el fons documental, l’arxiu o la col·lecció està formalment constituït i té entitat, s’escriu amb majúscula inicial.

 • Fons Joan Amades
  Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret de Sils (Museu de l’Automòbil)

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació