Llibre d’estil

Escriptura dels nombres

En un text en què apareix alguna xifra aïllada, el criteri general a l’hora d’escriure els numerals cardinals és el següent.

 • Si s’expressen amb tres mots o menys, s’escriuen amb lletres.

 • Si s’expressen amb més de tres mots, s’escriuen amb xifres (en el cas dels números compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, la conjunció i no es compta com a paraula).

 • En aquest projecte participaran trenta-dos ajuntaments.
  S’han inscrit cent trenta-quatre participants al cros de la Diputació.
  Cal designar tres representants per a la Comissió de Seguiment.
  Es van registrar 426 assistents a les jornades.
  Una població de 32.578 habitants.

En alguns casos no tenim en compte el criteri general, sinó la naturalesa de la dada numèrica. Les dues taules següents especifiquen aquests casos.

Amb lletres

Quantitats aproximades

S’hi han apuntat unes cent vint-i-cinc mil persones.

L’edat de les persones i la durada de les coses

 • els més grans de divuit anys
  un pont de dos-cents anys

Percentatges

Només si no n’escrivim el símbol.

l’onze per cent

Alguns imports

En els documents notarials i en alguns textos administratius i jurídics, al costat dels imports amb xifres se sol escriure aquests mateixos imports amb lletres.

una subvenció de 256.000 € (dos-cents cinquanta-sis mil euros)

Les dècades

El numeral referit a les dècades és singular; és a dir, el mot anys i el nombre de la dècada no concorda en nombre.

 • la dècada dels seixanta
  la dècada dels seixantes
  els seixantes
   
 • els anys trenta
  els trentes
  els anys trentes

Les hores

Si s’expressen segons el sistema tradicional.

 • Ha arribat a un quart de nou.
  Són les tres tocades

Dates

Només quan commemoren alguns fets singulars.

 • l’Onze de Setembre
  l’11 de Setembre

Amb xifres

Davant d’abreviacions

Si fem servir abreviacions, escrivim el numeral amb xifres aràbigues.

 • 55 g
  10 L
  60 €
  21 % d’IVA

Si fem servir el mot sencer, l’escrivim amb lletres.

 • cinquanta-cinc quilos / cinquanta-cinc kilograms / cinquanta-cinc quilograms
  deu litres
  seixanta euros
  el vint-i-u per cent d’IVA

Sessions

 • Sessions
 • En la darrera sessió de la Comissió, la sessió 10, […].
 • Punts de l’ordre del dia
 • Debatrem tot seguit els punts 3 i 4.
  Aquesta proposta constitueix el punt 2 de l’ordre del dia.
 • Resultats de les votacions
 • La proposta s’ha aprovat per 10 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.

Textos normatius

 • Tots els textos legals i normatius s’identifiquen amb xifres aràbigues i amb una barra inclinada entre el número de sèrie i l’any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes
 • la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
  el Decret 10/2015
  el Reial decret 23/2012
 • Articles, apartats i annexos
 • Es tracta de modificar l’apartat 2 de l’article 37.
  Són els punts 2 i 3 de les resolucions.
  A l’annex 1 del document trobareu la llista de participants.
 • Números de registre i numeracions d’identificació (textos legals i normatius, esmenes, propostes, jutjats, etc.).
 • la norma ISO 9001
  el Jutjat número 2
  Desestimem les esmenes 6 i 34.

Dates, telèfons i horaris

 • Dies i anys corresponents a una data

25 de desembre de 2014

 • Els números de telèfon. Si són de nou xifres, han de dur un espai cada tres xifres.
 • el 112
  900 900 020
  933 046 500
 • En els horaris de mitjans de transport o de qualsevol servei públic i, en general, quan volem ser precisos, fem servir el sistema de notació horària internacional (de les 0 a les 24 hores) per a evitar confusions i visualitzar la informació.

Utilitzem un punt (en comptes de dos punts o una coma) per a separar les hores dels minuts.

 • Horari: de 9 h a 14 h
  Tren amb destinació a Vilafranca: sortida a les 8.10 h i arribada a les 9.00 h

Adreces postals

No posem cap punt al codi postal per a indicar els milers i separem el nom del carrer, plaça, passeig, etc., del número, del pis i de la porta mitjançant comes.

 • Carrer de Santa Madrona, 26. 08001 Barcelona
  C/ Velázquez, 90, 4a pl. 28006 Madrid

Vies públiques

Llevat de l’N-II i anàlogues, per tradició.

 • N-142
  A-2
  C-234

Cursos acadèmics i altres períodes

Per a evitar confusions, no abreugem la segona part de la correlació.

 • el curs 2014-2015
  el curs 2001-02
 • la temporada 2016-2017
  la temporada 2016-17
 • Pla de mandat 2016-2019
  Pla de mandat 2016-19

Quantitats

 • Quantitats que inclouen fracció decimal.

Els decimals han d’anar separats de la part entera amb una coma i no pas amb un punt o un apòstrof.

 • L’índex que es dona és el 23,5.
  L’índex que es dona és el 23’5.
  L’índex que es dona és el 23.5.
 • En una correlació, cal anar amb compte d’escriure les quantitats completes.
 • 20.000 o 23.000 euros
  20 o 23.000 euros
 • Vegeu les pàgines 120-132.
  Vegeu les pàgines 120-32.
 • Quantitats pertanyents a llistes o enumeracions, encara que siguin d’un sol dígit.

Al recapte d’aliments es van recollir 1 t de sucre, 400 kg d’arròs, 300 L de llet, 150 L d’oli i 250 kg de llegum.

Darrere de substantius

Quan fem servir el numeral no pas per a indicar la quantitat que hi ha d’alguna cosa, sinó quina posició ocupa dins una sèrie, l’hem d’escriure amb xifres.

En els exemples, no volem dir que hi ha 12 files, 236 expedients i 1.233 pàgines, sinó que designem una fila en concret, un expedient en concret i una pàgina en concret. En aquests casos, no hem d’escriure cap punt per a separar els milers.

 • la fila 12
  l’expedient 236
  la pàgina 1233

Textos científics

En l’àmbit científic, la precisió numèrica és important.

 • Poseu en el tub d’assaig 5 gotes d’etanol.
  El vehicle té un volum de càrrega de 3,5 m3

 • Les xifres romanes tenen un valor ordinal; per tant, no s’hi pot afegir mai cap lletra:

 • II Trobada d’Estudiosos del Montseny
  IIa Trobada d’Estudiosos del Montseny
 • Recordem que els ordinals, tret dels quatre primers que tenen formes específiques (primer -a, segon -a, tercer -a i quart -a), es formen afegint la terminació i -ena als cardinals corresponents: vint-i-unena edició, setantè aniversari.

 • Els ordinals es poden representar amb xifres aràbigues; aquestes abreviatures es formen afegint l’última lletra del nom de l’ordinal, si formem un singular, i les dues últimes, si formem un plural: 2a (segona), 2es (segones).

 • És preferible homogeneïtzar el text encara que sigui contravenint alguna de les convencions esmentades: Els municipis entre 500 i 3.500 habitants es poden acollir a […], millor que Els municipis entre cinc-cents i 3.500 habitants es poden acollir a […]

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació