Llibre d’estil

El gerundi

El gerundi és sempre una forma subordinada al verb que expressa l’acció principal.

Treballant sense mitjans, difícilment se’n sortiran.

Sempre es refereix a una acció simultània a l’expressada pel verb principal de l’oració.

 • Els assistents van acabar l’acte cantant l’himne del club.
  (La fi de l’acte i el cant de l’himne van ser simultanis.)

El gerundi també pot indicar una característica adverbial, generalment de manera.

 • Parlant la gent s’entén.
  (Indica la manera com s’entén la gent.)

El gerundi no es refereix mai a una acció acabada, sinó simultània a la del verb principal. En l’exemple següent, el gerundi, indicant una acció posterior a la principal —condició remarcada, a més, per la locució adverbial tot seguit— és incorrecte.

 • S’acordà concedir l’ajut als ajuntaments esmentats, comunicant-ho tot seguit als alcaldes.
  S’acordà concedir l’ajut als ajuntaments esmentats, i tot seguit es comunicà als alcaldes.

Considerem l’exemple següent en les dues formes proposades.

 • La recent reforma de la llei ha dotat la dessalinització d’una seguretat jurídica que no tenia, contribuint al seu desenvolupament.
  La recent reforma de la llei, dotant la dessalinització d’una seguretat jurídica que no tenia, ha contribuït al seu desenvolupament.

Veiem en la primera un exemple del tan freqüent i incorrecte gerundi dit de posterioritat, on el gerundi contribuint indica una acció posterior a l’expressada pel verb principal ha dotat: la llei dota la dessalinització d’una seguretat jurídica que no tenia, i això, en un acte posterior, contribueix a desenvolupar-la. És un gerundi mal aplicat i incorrecte.

En la segona versió, invertim els modes verbals, de manera que allò que era el verb principal pren forma de gerundi, i el gerundi passa a verb principal. Allò que originalment era un gerundi i que, de fet, és el resultat últim de l’acció, ara és el verb principal de l’oració.

Aquesta possibilitat d’invertir les formes verbals, tot i no ser aplicable a tots els gerundis incorrectes, és útil en un gran nombre de casos, i el resultat obtingut són unes oracions gramaticalment correctes, més simples i clares.

Quan el gerundi uneix dues frases independents que no tenen cap relació de subordinació, és convenient separar-les amb un punt i seguit o amb la conjunció i.

 • L’acte es tancà amb la intervenció del president, essent un dels punts no tractats el nomenament de nous vocals.
  L’acte es tancà amb la intervenció del president. Un dels punts no tractats va ser el nomenament de nous vocals.

El gerundi especificatiu és molt freqüent en el llenguatge jurídic i administratiu castellà—l’anomenat gerundi del BOE—, però també és incorrecte. En català hem d’evitar les formes calcades del castellà i limitar l’ús del gerundi als casos que acabem de descriure.

 • És una sentència absolent l’acusat.
  És una sentència que absol / absolutòria de l’acusat.

Perífrasis i construccions de gerundi

La perífrasi «venir + gerundi»

És incorrecte l’ús del verb venir amb funció de verb auxiliar.

El Consorci ve convocant subvencions als ens locals cada any.

Aquesta construcció, que ha adquirit una gran difusió especialment en textos jurídics castellans, pot ser fàcilment evitada.

El Consorci convoca subvencions als ens locals cada any.

La perífrasi «portar + gerundi»

Si volem indicar que una acció s’allarga en el temps, fem servir la construcció «fer + expressió temporal + que».

 • La Diputació de Barcelona fa anys que recupera el patrimoni arquitectònic.
  L’alcalde fa una estona que s’espera.

Amb aquest mateix sentit, també és possible fer servir el verb portar (o dur) seguit de gerundi, malgrat que aquesta construcció és més recent i no tan genuïna com l'anterior.

 • La Diputació de Barcelona porta anys recuperant el patrimoni arquitectònic.
  L’alcalde porta una estona esperant-se.

Les perífrasis «continuar + gerundi», «seguir + gerundi» i «prosseguir + gerundi»

Per a indicar que una acció té una continuïtat en el temps, podem fer servir les perífrasis següents: «continuar + gerundi», «seguir + gerundi» i «prosseguir + gerundi» (aquesta darrera, en llenguatge formal).

 • La Diputació de Barcelona continua oferint molts serveis bàsics als municipis petits.
  Se segueix mantenint el mateix nivell d’inversió.
  El secretari prossegueix la seva intervenció llegint els articles pertinents.

La perífrasi «estar + gerundi»

Aquesta perífrasi és correcta quan té un valor de continuïtat o repetició.

Mentre nosaltres treballem, els altres estan badant.

Si no es vol destacar la durada de l’acció, és preferible no utilitzar aquesta perífrasi.

 • — Què està fent?
  — Està atenent les consultes.
   
 • — Què fa?
  — Atén les consultes.

La construcció «tot + gerundi»

La construcció «tot + gerundi» remarca la idea de simultaneïtat d’accions.

Tot caminant, anàvem conversant.

És correcte l’ús d’aquesta expressió en aquest cas, però no quan la simultaneïtat no s’hi adiu.

Va arreglar l’avaria tot llegint el manual de la màquina.

En aquesta darrera frase, la lectura del manual, tot i ser necessària, no és simultània a la reparació.

La construcció «tot i + gerundi»

La construcció «tot i + gerundi» es fa servir per expressar una oposició. Ara bé, és més habitual fer servir la locució «tot i + infinitiu» o tot i + una oració subordinada amb la conjunció que.

 • Tot i volent aprovar el pressupost, discrepem en alguns punts de la despesa.
  Tot i voler aprovar el pressupost, discrepem en alguns punts de la despesa.
  Tot i que volem aprovar el pressupost, discrepem en alguns punts de la despesa.

També és possible utilitzar la locució i tot posposada a un gerundi, a un adjectiu o participi, o bé a un sintagma preposicional.

 • Volent i tot, no van poder aprovar el pressupost.
  Amb l’acord i tot, no van poder aprovar el pressupost.

La construcció «bo i + gerundi»

La construcció «bo i + gerundi» també es fa servir per remarcar el valor de simultaneïtat de les accions.

Bo i esperant que ens puguem veure aviat, rebeu una salutació cordial.

El gerundi i el participi present

En la major part dels verbs, les formes del gerundi coincideixen amb les del que la Gramàtica de la llengua catalana anomena participi present, és a dir, la «forma no personal del verb que es refereix al substantiu com a agent de l’acció verbal», que de vegades també pot fer d’adjectiu.

 • El testimoni, declarant els fets, reconeix la culpa. (gerundi)
  La declarant no va respondre al que el jutge li demanava. (participi present, substantiu)
  Anàvem caminant. (gerundi)
  Anant de camí vam trobar un caminant ferit. (participi present, substantiu)

En certs casos, però, el gerundi difereix del participi present.

 • Tots vam anar contribuint a la campanya. (gerundi)
  Es va demanar una millor col·laboració dels contribuents. (participi present, substantiu)
   
 • Aquelles circumstàncies, eximint-nos dels càrrecs, ens permetien prosseguir. (gerundi)
  Circumstàncies eximents (participi present, adjectiu)
   
 • Venint de la feina he trobat en Serra. (gerundi)
  Dijous vinent es reunirà la junta de l’associació. (participi present, adjectiu)

En tot cas, remarquem que el gerundi no admet mai la flexió de plural, mentre que aquesta flexió és possible i natural en el participi present.

 • Depenent del Consell Comarcal, tots els organismes han de presentar la documentació estipulada.
   
 • Organismes dependents del Consell Comarcal.
  Organismes depenents del Consell Comarcal.
   
 • Organismes independents.
  Organismes indepenents.

Altres usos incorrectes del gerundi

Interferència de l’anglès en l’ús del gerundi

Tot i que a un infinitiu anglès correspon un infinitiu català —com s’esdevé amb un gerundi en una llengua i en l’altra—, el sistema anglès recorre sovint al gerundi per expressar allò que en català diem amb un substantiu o un infinitiu. El llenguatge informàtic, les instruccions dels ordinadors i els programes han contribuït en gran manera a aquesta proliferació de gerundis, que hauríem d’evitar.

 • Editing images
  Editant imatges
  Edició d’imatges
 • An error has occurred when downloading file
  S’ha produït un error baixant el fitxer
  S’ha produït un error en baixar el fitxer
 • Exporting data
  Exportant les dades
  S’estan exportant les dades

(Vegeu el capítol «El llenguatge a Internet i a les xarxes socials, i la localització de productes informàtics».)

Gerundi usat com a adjectiu

Cal, així mateix, evitar l’ús del gerundi com a element adjectival.

 • Un anunci convocant la reunió.
  Un anunci de convocatòria de la reunió / pel qual es convoca la reunió.
   
 • Redacteu un informe justificant la subvenció.
  Redacteu un informe en què justifiqueu la subvenció.
  Redacteu un informe amb la justificació de la subvenció.

Usos del gerundi

Usos correctes

Usos incorrectes

1. Quan indica acció simultània o anterior a la del verb principal.

Sempre parla cridant molt.

Quan el van avisar, va anar-hi corrent.

 

1. Quan indica una acció posterior a la del verb principal, tant si expressa coordinació com si expressa finalitat o conseqüència.

El president va arribar a la seu a les nou del matí, sortint-ne a les dotze tocades.(i en va sortir)

La Diputació actua en molts municipis, fent possible la redistribució dels recursos.(de manera que fa)

2. La construcció «tot + gerundi»

Anaven a l’escola tot cantant.

 

2. La perífrasi «venir + gerundi»

Aquest col·lectiu ve gaudint d’un privilegi immerescut.
(gaudeix)

3. Les perífrasis «continuar + gerundi», «seguir + gerundi» i prosseguir +gerundi»

Segueixen fent tot el que volen.

3. Quan fa d’adjectiu d’un nom.

La Diputació ha concedit una subvenció sanejant l’Ajuntament.
(que saneja / per a sanejar l’Ajuntament

4. La perífrasi «bo i + gerundi»

Treballen bo i cantant.

 

5. La construcció «tot i + gerundi»

Tot i volent aprovar el pressupost, discrepem en alguns punts de la despesa.

La perífrasi «gerundi + i tot»

Volent i tot, no van poder aprovar el pressupost.

 

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per a protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes galetes (cookies) al web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les quals no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de galetes durant trenta dies per a millorar l’experiència de navegació. (Recordeu que podeu eliminar les galetes del vostre navegador.)
 • De tercers per a mostrar-vos informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. En accedir a aquests llocs web, podreu decidir si accepteu o no les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Més informació