null 36. Pla, plana, planell i plànol: un nom per a cada cosa