null 67. No procedim a efectuar la notificació: notifiquem