null 135. Verbs amb preposició (II): coordinació de verbs amb preposicions diferents