null 125. Traducció dels noms d’organismes privats