null 116. Tipus documentals (V): dictamen o proposta d’acord