Català a l'atac - Desar

Quan arriba l'hora d'endreçar, tots els catalans es pregunten angoixats: Hem de guardar o hem de desar? Són gairebé el mateix. 

See video
2