Selecció de reculls lèxics per àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona

El TERMCAT posa al nostre abast una col·lecció de diccionaris especialitzats agrupats en grans sectors temàtics. N'hem seleccionat alguns segons els àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona.

Acció Climàtica

Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Cultura

Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Educació, Esports i Joventut

Infraestructures i Espais Naturals

Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Presidència