50 termes del món digital

El TERMCAT ha elaborat un recull de termes vinculats a l’àmbit digital tenint en compte criteris d’actualitat, de representativitat i d’àmplia difusió. Aquest recull presenta les definicions dels termes i les denominacions en català, castellà i anglès.

El podeu descarregar aquí.