Homologació europea dels certificats de llengua catalana

Homologació europea dels certificats de llengua catalana

Des del gener d'enguany, els certificats de llengua catalana s'adapten al sistema europeu de certificació. Aquesta homologació significa que els cursos, els programes i les qualificacions s'estableixen a partir de les bases comunes que proporciona el Marc europeu comú de referència per a les llengües.