ela geminada

L'escriptura de la ela geminada en l'àmbit digital

Si voleu escriure correctament la ela geminada en els diversos suports digitals, llegiu un apunt del grup de treball de normalització tipogràfica: http://www.xn--ll-0ea.cat/info/comunicat02

És molt clar i entenedor.