dret

Les darreres resolucions judicials del TS i del TC sobre llengua

La Revista de Llengua i Dret inclou, en aquest número de desembre, un article d'Agustí Pou que fa una anàlisi de les resolucions judicials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem del primer semestre del 2016 que incideixen sobre el règim jurídic de les llengües a l'Estat espanyol.