consulta de la quinzena

La consulta de la quinzena: «Al peu d'una carta, el càrrec va precedit de l'article determinat?»

No, perquè la carta és un document interpersonal en què es dona preferència a la persona, i no al càrrec. Per tant, el nom i els cognoms s'anteposen al càrrec i, en conseqüència, no s'introdueix amb l'article determinat.

L'ordre dels elements de la signatura és el següent:

  • rúbrica
  • nom i cognoms
  • càrrec (el primer nom amb majúscula, perquè comença línia)

Exemple:

(rúbrica)

Mercè Rius i Solé

La consulta de la quinzena: «Com n'he de dir: 'bloc' o 'blog'?»

La forma correcta és blog.

És veritat que durant alguns anys van conviure les formes bloc (nova accepció del mot català bloc) i blog (pres directament de l'anglès), però el 2013 l'Institut d'Estudis Catalans recollia la forma blog al diccionari normatiu i, per tant, desestimava bloc.