baixar o descarregar

Baixar o descarregar

Lingüísticament, és adequat tant dir que Hem baixat (o Hem descarregat) una aplicació com dir que Ens hem baixat (o Ens hem descarregatuna aplicació.