La consulta de la quinzena

La consulta de la quinzena: «Com és 'scroll' en català?»

Quan ens referim a l'scroll en l'àmbit de la informàtica, volem dir scroll bar ('rectangle estret situat generalment a la part dreta o a la part inferior de la finestra d'un programa informàtic i que permet de moure's pel contingut del document'), i en català l'hem de traduir com a barra de desplaçament.

La consulta de la quinzena: «He de dir 'amb bicicleta' o 'en bicicleta'?»

Per a indicar el mitjà de locomoció amb què algú es desplaça, es poden fer servir les preposicions amb en.

Per tant, podem escriure:

La consulta de la quinzena: «Com puc escriure les cometes baixes en el Word?»

En el processador de textos MS Word, les cometes baixes (« »), també anomenades llatines, les obtenim amb la combinació de tecles següent:

La consulta de la quinzena: «Signifiquen el mateix 'mig' i 'mitjà'?»

Els dos termes són correctes però no volen dir el mateix.

L'adjectiu mig significa 'que forma la meitat d’un tot' i sol anar davant del nom.

He caminat mig quilòmetre (la meitat d'un quilòmetre)
Treballa mitja jornada (la meitat de la jornada)

La consulta de la quinzena: «Com puc diferenciar 'compondre' de 'composar'?»

D'una banda, compondre vol dir:

1. 'Formar (un tot) reunint o combinant elements, parts, ingredients, diversos'.

El tribunal qualificador es compon del president, el secretari i quatre vocals.
El tribunal qualificador es composa del president, el secretari i quatre vocals.

2. 'Fer (una obra intel·lectual) executant-ne les diverses parts i combinant-les d’una manera harmònica'.

La consulta de la quinzena: «Com abreujo el nom 'Maria': 'Mª', 'M.' o 'Ma.'?»

L'abreviatura de l'antropònim Maria és M. Cal escriure només la lletra inicial, seguida d'un punt i de l'espai corresponent.

La consulta de la quinzena: «He d'utilitzar 'en línia' o l'anglicisme 'on-line' o 'online'?»

En línia és la forma catalana que recull el diccionari, que és la traducció de l'anglès on-line o online.

La consulta de la quinzena: «Són sinònims 'rebre' i 'recepcionar'?»

No, no ho són. Segons el diccionari normatiu, el DIEC2, rebre significa 'algú, prendre, acceptar (allò que li és donat, ofert, tramès, pagat, etc.)' o 'arribar a algú (allò que li és adreçat, tramès, etc.)'.

La consulta de la quinzena: «Com es diu 'webinar' en català?»

Del seminari multimèdia, interactiu i accessible en línia, que es pot seguir, en directe o en diferit, a través d'un web, se'n diu seminari web o seminari en línia.

Per a seguir el webinar cal que us connecteu a l'enllaç següent.
Per a seguir el seminari web cal que us connecteu a l'enllaç següent.
Per a seguir el seminari en línia cal que us connecteu a l'enllaç següent.

La consulta de la quinzena: «Se celebren els contractes?»

Quan es fa un contracte amb algú o es contracta algú, no és adequat utilitzar el verb celebrar.

Els contractes —com els convenis— es poden concertar, convenir, acordar, atorgar, estipular, subscriure, signar o formalitzar, però en cap cas celebrar.