blog de UL-diba

Nota de llengua 82. Vocabulari del teletreball

Aquests últims mesos ens hem familiaritzat amb determinats conceptes relacionats amb el teletreball que abans ens eren aliens. Malgrat que sovint usem el terme anglès, hem de fer servir l'equivalent en català.

La consulta de la quinzena: «Com és 'scroll' en català?»

Quan ens referim a l'scroll en l'àmbit de la informàtica, volem dir scroll bar ('rectangle estret situat generalment a la part dreta o a la part inferior de la finestra d'un programa informàtic i que permet de moure's pel contingut del document'), i en català l'hem de traduir com a barra de desplaçament.

Nota de llengua 81. Escriptura dels documents oficials

En aquesta nota de llengua parlem de com cal escriure el nom oficial de les normes legals i de l’ús de les majúscules i les minúscules, un dels temes que genera més dubtes.

Fins quan és l'oferta?

—Fins quan tindreu les prunes d'oferta? Només el *fi de setmana.

—Doncs fins que no arribi el cap de setmana, no compraré pruna vermella. Al cap i a la fi, he d'estalviar per a arribar a final de mes.  

La consulta de la quinzena: «He de dir 'amb bicicleta' o 'en bicicleta'?»

Per a indicar el mitjà de locomoció amb què algú es desplaça, es poden fer servir les preposicions amb en.

Per tant, podem escriure:

Nota de llengua 80. Cadascú o cadascun

Cadascú (o cada u) i cadascun (o cada un, i cadascuna o cada una) tenen significats similars, però s'utilitzen en contextos diferents. 

En aquesta nota de llengua expliquem quan cal utilitzar cada forma.

La consulta de la quinzena: «Com puc escriure les cometes baixes en el Word?»

En el processador de textos MS Word, les cometes baixes (« »), també anomenades llatines, les obtenim amb la combinació de tecles següent:

Nota de llengua 79. Locucions bàrbares (II)

A la nota de llengua 62 vèiem dues de les locucions preposicionals incorrectes que més es fan servir: a nivell de i arrel de.

La consulta de la quinzena: «Els noms de les lleis, van amb majúscula o amb minúscula?»

En català, les lleis, com la resta de textos normatius, les escrivim amb minúscula llevat de la inicial de la primera paraula (en aquest cas Llei) i els noms propis que formin part del títol, que els hem d'escriure amb majúscula.

Llei 5/2019, de 15 de març, Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

Accepteu els veïns

Tota prohibició té les seves excepcions, per això heu d'acceptar que no hi pot passar ningú excepte els veïns. Ho accepteu?