La consulta de la quinzena: «He de posar un espai entre la xifra i el tant per cent?»

Quan els símbols acompanyen xifres que expressen quantitats, cal deixar un espai entre la xifra i el símbol; per tant, també entre la xifra i el símbol del tant per cent:

8 %

6.900 €

45 km

Amb el processador de text de Word, perquè la xifra no se separi del símbol a final de línia podem inserir un espai inseparable; només cal prémer la barra espaiadora i alhora la tecla de control i la de majúscules (Ctrl + Maj + barra espaiadora).

Per a més informació, podeu consultar l'apartat «12.3. Símbols» del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona.