Consulta de la quinzena: «'Vistiplau', 'vist i plau' o 'vist-i-plau'?»

Les expressions vistiplau vist i plau signifiquen el mateix, tot i que es fan servir en contextos diferents. Vist-i-plau no és correcte.

  • Vistiplau és un substantiu i fa referència a l'acte amb el qual una autoritat supervisa un document i expressa la seva conformitat amb el contingut d'aquest document.

L'acta ha de tenir el vistiplau de la presidenta i del secretari de l'associació.
La proposta ha rebut el vistiplau de l'assessoria legal.

  • Vist i plau és la coordinació entre els verbs veure plaure, i sol anar al final d'alguns documents per a introduir la signatura del càrrec que hi dona l'aprovació.

Vist i plau
La sub-directora general

(signatura)
Marta Pujals i Cort

Podeu consultar també la Nota de llengua 10. Vist i plau, vistiplau i v.