Fins quan és l'oferta?

—Fins quan tindreu les prunes d'oferta? Només el *fi de setmana.

—Doncs fins que no arribi el cap de setmana, no compraré pruna vermella. Al cap i a la fi, he d'estalviar per a arribar a final de mes.