La consulta de la quinzena: «He de dir 'amb bicicleta' o 'en bicicleta'?»

Per a indicar el mitjà de locomoció amb què algú es desplaça, es poden fer servir les preposicions amb en.

Per tant, podem escriure:

Vaig a passejar amb bicicleta o Vaig a passejar en bicicleta.
Va venir amb cotxe perquè plovia molt
o Va venir en cotxe perquè plovia molt.
Sempre vaig amb tren quan viatjo a Madrid
o Sempre vaig en tren quan viatjo a Madrid.
Demà tornaré a casa amb autobús o Demà tornaré a casa en autobús.