Nota de llengua 80. Cadascú o cadascun

Cadascú (o cada u) i cadascun (o cada un, i cadascuna o cada una) tenen significats similars, però s'utilitzen en contextos diferents. 

En aquesta nota de llengua expliquem quan cal utilitzar cada forma.