La consulta de la quinzena: «Com puc escriure les cometes baixes en el Word?»

En el processador de textos MS Word, les cometes baixes (« »), també anomenades llatines, les obtenim amb la combinació de tecles següent:

Si voleu més informació sobre l'ús de les cometes, podeu consultar el Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona.