Blogs

Introduïu un llistat de noms d'usuari separats per comes.

La consulta de la quinzena: «Com puc escriure les cometes baixes en el Word?»

En el processador de textos MS Word, les cometes baixes (« »), també anomenades llatines, les obtenim amb la combinació de tecles següent:

Nota de llengua 79. Locucions bàrbares (II)

A la nota de llengua 62 vèiem dues de les locucions preposicionals incorrectes que més es fan servir: a nivell de i arrel de.

La consulta de la quinzena: «Els noms de les lleis, van amb majúscula o amb minúscula?»

En català, les lleis, com la resta de textos normatius, les escrivim amb minúscula llevat de la inicial de la primera paraula (en aquest cas Llei) i els noms propis que formin part del títol, que els hem d'escriure amb majúscula.

Llei 5/2019, de 15 de març, Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

Accepteu els veïns

Tota prohibició té les seves excepcions, per això heu d'acceptar que no hi pot passar ningú excepte els veïns. Ho accepteu?

Nota de llengua 78. Abreviació de noms i cognoms

L'abreviatura de Maria és Ma.? Com he d'abreujar els noms compostos? I els que porten guionet?

La consulta de la quinzena: «Signifiquen el mateix 'mig' i 'mitjà'?»

Els dos termes són correctes però no volen dir el mateix.

L'adjectiu mig significa 'que forma la meitat d’un tot' i sol anar davant del nom.

He caminat mig quilòmetre (la meitat d'un quilòmetre)
Treballa mitja jornada (la meitat de la jornada)

Nota de llengua 77. Pel laberint de les sigles

Les sigles apareixen freqüentment als nostres textos, i sovint no sabem com les hem d'escriure.

En aquesta nota de llengua intentem aclarir dubtes relacionats amb la seva formació i escriptura, el gènere, el plural i l'apostrofació.

La consulta de la quinzena: «Com puc diferenciar 'compondre' de 'composar'?»

D'una banda, compondre vol dir:

1. 'Formar (un tot) reunint o combinant elements, parts, ingredients, diversos'.

El tribunal qualificador es compon del president, el secretari i quatre vocals.
El tribunal qualificador es composa del president, el secretari i quatre vocals.

2. 'Fer (una obra intel·lectual) executant-ne les diverses parts i combinant-les d’una manera harmònica'.

La consulta de la quinzena: «Com abreujo el nom 'Maria': 'Mª', 'M.' o 'Ma.'?»

L'abreviatura de l'antropònim Maria és M. Cal escriure només la lletra inicial, seguida d'un punt i de l'espai corresponent.

Nota de llengua 76. Quan el 'no' no cal

En català, l'ordre habitual de les frases negatives situa el no davant del verb i els quantificadors negatius (ningúmaienlloccapgensni, etcètera), darrere.