La consulta de la quinzena: «Els noms de les lleis, van amb majúscula o amb minúscula?»

En català, les lleis, com la resta de textos normatius, les escrivim amb minúscula llevat de la inicial de la primera paraula (en aquest cas Llei) i els noms propis que formin part del títol, que els hem d'escriure amb majúscula.

Llei 5/2019, de 15 de març, Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans

Hem de ser curosos amb el nom exacte de les lleis, que inclou el número de la llei, la data de publicació i el títol.

Les sigles que identifiquen aquestes lleis, però, s’escriuen amb majúscula:

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans = LAU

Si voleu ampliar informació sobre aquest tema, consulteu la Nota de llengua núm. 15.