Nota de llengua 76. Quan el 'no' no cal

En català, l'ordre habitual de les frases negatives situa el no davant del verb i els quantificadors negatius (ningúmaienlloccapgensni, etcètera), darrere. Hi ha casos, però, en què l'adverbi no es pot elidir.

En aquesta nota de llengua en parlem.