La consulta de la quinzena: «He d'utilitzar 'en línia' o l'anglicisme 'on-line' o 'online'?»

En línia és la forma catalana que recull el diccionari, que és la traducció de l'anglès on-line o online.

Per tant, hem d'escriure, per exemple, cursos en líniavenda en línia o jocs en línia en lloc de cursos on-linevenda on-line jocs on-line.

També podem optar per fer servir expressions equivalents: cursos virtualsvenda per Internet o jocs digitals.

(Podeu consultar l'apartat «Glossari bàsic de terminologia de les xarxes socials» del Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona per comprovar que, per influència de l'anglès, molt sovint fem servir paraules o expressions relacionades amb les noves tecnologies informàtiques o digitals que són incorrectes o que tenen un equivalent normalitzat en català.)