La consulta de la quinzena: «Són sinònims 'rebre' i 'recepcionar'?»

No, no ho són. Segons el diccionari normatiu, el DIEC2, rebre significa 'algú, prendre, acceptar (allò que li és donat, ofert, tramès, pagat, etc.)' o 'arribar a algú (allò que li és adreçat, tramès, etc.)'.

Cal fer el pagament en el moment de rebre la mercaderia.
Cal fer el pagament en el moment de recepcionar la mercaderia.

L'organització va rebre el missatge de cancel·lació de tots els actes programats.
L'organització va recepcionar el missatge de cancel·lació de tots els actes programats.

En canvi, recepcionar es fa servir en dret públic, mercantil o administratiu per a referir-se a rebre un lliurament, comprovar-lo i registrar-ne l'acceptació.

El personal s'encarrega de recepcionar els paquets que rep l'empresa. (= els rep, els comprova i els registra)

Així doncs, rebre i recepcionar no són sinònims, i no és correcte l'ús de recepcionar en lloc de rebre fora d'aquests usos específics.