La consulta de la quinzena: «Què he de dir 'el COVID-19' o 'la COVID-19'?»

Hem d'escriure la COVID-19.

El gènere que correspon a la sigla COVID-19 és el femení, perquè prenem com a referència els mots malaltia, pneumònia o síndrome respiratòria.

Impacte econòmic i social de la COVID-19.
Informació general sobre la COVID-19.

En alguns mitjans de comunicació escriuen el COVID-19, probablement perquè no fan la distinció entre la malaltia (en femení) o el virus (el coronavirus, en masculí).

COVID-19 és una sigla, per tant, va tot amb majúscules; és el nom oficial de la malaltia, anunciat per l'Organització Mundial de la Salut, que ve de l'anglès corona virus disease, amb la xifra 19, per l'any en què va sorgir.

Si voleu ampliar la informació, podeu consultar els Termes del coronavirus del TERMCAT.