La consulta de la quinzena: «És obligatòria la conjunció 'i' entre cognoms?»

Posar la conjunció i entre els cognoms és opcional.

Molts catalans la hi posen; per exemple: Josep Puig i Cadafalch o Maria Secanell i Peris. Però també n'hi ha d'altres que no ho fan: Antoni Puig Roca o Carme Torres Coromines.

No és una particularitat de la llengua catalana; en realitat, aquest costum prové de la noblesa espanyola del segle xv i ha arribat fins als nostres dies (Luis de Góngora y Argote, Menéndez y Pelayo, Ortega y Gasset).

És veritat, però, que posar la conjunció entre els cognoms és útil per a evitar confusions quan els cognoms coincideixen amb un nom de fonts. Per exemple, en el nom Pere Lluís i Rius, la i ens informa que Lluís és el primer cognom, i que no es tracta d'un nom compost com Pere Lluís, seguit d'un sol cognom. En el cas que fos un nom compost, la possible confusió també es podria resoldre amb un guionet: Pere-Lluís Rius.

Si es vol afegir aquesta i s'ha de comunicar al Registre Civil, tal com diu la Generalitat de Catalunya: «Per fer-ho, cal manifestar-ho a la persona encarregada del Registre Civil i presentar el carnet d'identitat i el llibre de família».