La consulta de la quinzena: «Com hem d'escriure correctament el DNI o el NIF?»

Tant les xifres del DNI com les del NIF les escrivim sense punts i sense cap separació entre elles.

DNI      12345678
NIF       12345678-B
(sense espai ni abans ni després del guionet)

Ho fem així perquè aquestes xifres no expressen una quantitat, sinó un element concret d'una sèrie. És a dir, no volem dir que hi ha 12.345.678 documents nacionals d'identitat, sinó que ens referim a un document concret de tota la sèrie dels DNI. És la mateixa raó per la qual escrivim els anys sense punt.

Alguns manuals recomanen escriure'ls deixant un espai entre els grups de tres xifres i abans i després del guionet: DNI 12 345 678, NIF 12 345 678 - B

Nosaltres, però, hem d'aplicar el primer criteri, d'ús més general.