La consulta de la quinzena: «És correcte dir 'declarar la pluriennalitat de la despesa'?»

Tot i que el nom pluriennalitat no figura als diccionaris, no sembla que hi hagi cap inconvenient a fer-lo servir. Està ben format (adjectiu + sufix + -itat) i no hi ha cap terme equivalent.

Una altra solució és substituir-lo per una expressió amb un nom + l'adjectiu pluriennal:

Declarar el caràcter pluriennal de la despesa