Apunts

Arriba una depressió aïllada en nivells alts (DANA)

Sens dubte, un dels termes clau de la informació meteorològica d'aquests dies és depressió aïllada en nivells alts, sovint reduït a la sigla DANA

La consulta de la quinzena: «He d'utilitzar els tractaments protocol·laris en un document administratiu?»

En els documents administratius, en els quals es prioritza la precisió, la concisió i la claredat, és recomanable no emprar cap tipus de tractament protocol·lari. Es poden utilitzar les fórmules de tractament general (senyor, senyora) o bé se'n pot prescindir.

La identitat digital a les xarxes socials

La identitat digital fa referència al conjunt de dades i d'informació relatives a un individu, una empresa o un organisme que els representen a Internet, generades per aquests mateixos o per tercers.

Dues noves normes UNE-ISO relatives al compliment normatiu a l'empresa disponibles en català

En el marc de l'acord amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General

La consulta de la quinzena: «Quan he de fer servir 'si escau' i 'si s'escau'?»

"Si escau" significa 'si és procedent, si s'ajusta a llei, si cal', especialment quan és d'acord amb una norma.

A la part expositiva s'han de justificar, si escau, tots els supòsits.
Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

 

En canvi, "si s'escau" significa 'si s'esdevé, si es produeix o si passa una cosa'.

No davant de noms i adjectius: amb guionet? aglutinat? separat?

La publicació de l'Ortografia catalana el maig del 2017 ens ha fet repassar, revisar, refer i reaprendre algunes normes i excepcions que teníem ben sedimentades al subconscient. Un dels canvis que introdueix la nova ortografia és l'ús del guionet.

Dia Mundial dels Ocells

El primer cap de setmana d’octubre se celebra el Dia Mundial dels Ocells a la major part d’espais naturals protegits.

El TERMCAT i la UOC creen un diccionari en català a partir del banc terminològic de la Unió Europea (IATE)

El TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) publiquen en línia el nou diccionari Terminologia de IATE en català, en el marc d’un projecte de recerca conjunt.

La consulta de la quinzena: «'Van analitzar les diferents fases del concurs i les característiques del mateix'»?

No es pot fer servir mateix per a substituir un nom que ja s’ha esmentat. En aquest cas, es pot canviar la frase:

Van analitzar les diferents fases i les característiques del concurs.

En altres casos, s'ha de substituir per un pronom:

Sobre bots i assistents virtuals

Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant... Diferents noms comercials per a productes tecnològics amb prestacions semblants: ajudar els clients utilitzant el reconeixement de la veu.