Apunts

Homologació europea dels certificats de llengua catalana

Des del gener d'enguany, els certificats de llengua catalana s'adapten al sistema europeu de certificació. Aquesta homologació significa que els cursos, els programes i les qualificacions s'estableixen a partir de les bases comunes que proporciona el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

L'escriptura de la ela geminada en l'àmbit digital

Si voleu escriure correctament la ela geminada en els diversos suports digitals, llegiu un apunt del grup de treball de normalització tipogràfica: http://www.xn--ll-0ea.cat/info/comunicat02

És molt clar i entenedor.

ÉsAdir: deu anys assessorant i consolidant el català com a llengua de comunicació

El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ésAdir expressa els criteris lingüístics que al llarg dels anys han consolidat un model de llengua basat en la correcció i l’adequació.

Orientat bàsicament als mitjans de comunicació, actualment és obert a tothom i disposa de 33.868 fitxes lingüístiques.

L'element que el singularitza és l'amplíssim recull d'antropònims i noms propis d'entitats, d'organitzacions, etc., de vegades acompanyats de la transcripció fonètica i un arxiu de so.

1

En català, també és de llei

«En català, també és de llei» és una campanya impulsada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Inclou els principals recursos de què disposa el TERMCAT en aquest àmbit.

Com traduïm "Diputació de Barcelona" en castellà, anglès i francès?

En el capítol «Traducció de noms propis» del llibre Documents administratius. Models i comentaris lingüístics del 1999 ja marcàvem uns criteris sobre la traducció del nom de la Diputació de Barcelona.

Les traduccions en castellà, anglès i francès de la Diputació de Barcelona són les següents:
 

Baixar o descarregar

Lingüísticament, és adequat tant dir que Hem baixat (o Hem descarregat) una aplicació com dir que Ens hem baixat (o Ens hem descarregatuna aplicació.