Selecció de reculls lèxics per àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona

El TERMCAT posa al nostre abast una sèrie de diccionaris especialitzats agrupats en cinc àmbits temàtics: ciències humanes, ciències de la vida i de la salut, ciències jurídiques i econòmiques, esports i indústria i tecnologia.

Hem seleccionat alguns d'aquests diccionaris segons els àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona.

Cultura, Educació i Esports

Atenció a les Persones

Presidència

Desenvolupament Econòmic Local

Territori i Sostenibilitat

Arqueologia

Additius alimentaris

Administració electrònica 

Comerç electrònic

Cartografia, Fotogrametria, SIG, Teledetecció

Arts

Ciències de la salut

Comunitats europees

Dispositius mòbils

Geografia física

Atletisme Cronicitat

Cooperació al desenvolupament

Fires i congressos
Automobilisme Infermeria Dret administratiu Grans magatzems  

Castells

Medicina

Dret civil

Indústria

Criquet Psiquiatria Dret penal i penitenciari

Màrqueting digital

 

Curses populars

Serveis socials Eleccions

Mercats financers

Educació

Sida

Planificació estratègica

Transport turístic

Escacs

Veterinària i ramaderia

Productes informàtics    
Esgrima

Qualitat

Esport

Responsabilitat social

Esports aquàtics

Xarxes socials

Esports d'aventura
Esports d'hivern
Esports nàutics
Esports olímpics
Futbol
Llibre
Motociclisme
Pàdel
Patinatge artístic sobre gel      
Rugbi
Surf de neu

Twirling

Font:
 

 TERMCAT, Centre de Terminologia    Diccionaris en línia