Inscripcions per a obtenir certificats de català de la DGPL

Des d'avui i fins al 12 de febrer, us podeu inscriure a les proves per a obtenir els diferents certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Cada any, la Direcció General de Política Lingüística convoca les proves dels certificats de llengua catalana següents: certificat de nivell bàsic de català (A2), certificat de nivell elemental de català (B1), certificat de nivell intermedi de català (B2), certificat de nivell de suficiència de català (C1) i certificat de nivell superior de català (C2).

1
Categories:
català