Nova norma UNE gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

Gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, el TERMCAT ha traduït la norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial. 

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de 30 normes d'àmbits tan diversos com la gestió de la qualitat, el medi ambient, la gestió documental, l'R+D+I, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

En el context actual d'intensificació dels serveis digitals, la seguretat de la informació s'ha convertit en un dels principals objectius de qualsevol organització. Moltes organitzacions es basen en els sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) com a mitjà més eficaç per a minimitzar els riscos i adoptar els controls més coherents amb la seva estratègia de negoci. La norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 ofereix una visió general dels SGSI i en defineix la terminologia estandarditzada que s'utilitza en el conjunt de normes de la mateixa família, entre les quals cal destacar la UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, que és de certificació i també està disponible en català.

Per a l'adquisició d'aquestes normes, us podeu adreçar a la Llibreria de la Diputació, a UNE o al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Font: TERMCAT