Modificacions en les proves per a obtenir els certificats de llengua catalana

A conseqüència de les mesures de contigència adoptades per l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'ha modificat la convocatòria de les proves anuals de català que convoca la Direcció General de Política Lingüística. La modificació té les afectacions següents:

- es convoquen les proves de certificats de llengua catalana dels nivells B2, C1 i C2. Noves dates d'exàmens i de publicació de resultats

- es desconvoquen les proves dels nivells A2 i B1

Les inscripcions formalitzades per a les proves dels certificats dels nivells A2 i B1 de la convocatòria 2020 es traslladen a la convocatòria de certificats de llengua catalana corresponent al 2021, en la qual es consideraran ja efectuades, tret que la persona inscrita sol·liciti el retorn dels imports de les taxes abonades en concepte d'inscripció a les proves. 

Font: Direcció General de Política Lingüística