El TERMCAT incorpora 174 termes nous al 'Glossari de jardineria i paisatgisme'

El TERMCAT ha publicat l'actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme amb els termes dels glossaris de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge. Amb la incorporació de 174 termes nous, el diccionari en línia ara n'ofereix 2.081.

Els termes que ara s’han incorporat provenen, concretament, de les normes següents:

  • NTJ 15J:2019. Gestió dels espais verds. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme.
  • NTJ 08J:2019. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació de plantes herbàcies i crasses.
  • NTJ 14C-1:2019. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: treballs d'inventari i inspecció visual.
  • NTJ 15N:2019. Gestió dels espais verds. Indicadors ambientals i de sostenibilitat per al verd urbà: indicadors clau.
  • NTJ 07E:2019. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

Tant les normes com els glossaris annexos són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d'una terminologia comuna i estandarditzada en l'àmbit.

El Glossari de jardineria i paisatgisme forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d'especialitat.

Font: TERMCAT