Modificació de les dates dels exàmens per als certificats de català

La Direcció General de Política Lingüística ha modificat les dates dels exàmens per obtenir els certificats de català corresponents a la convocatòria de 2020 a causa de l'estat d'emergència sanitària provocat per la COVID-19.

- Certificat de nivell bàsic de català (A2): 3-10-2020
- Certificat de nivell elemental de català (B1): 10-10-2020
- Certificat de nivell intermedi de català (B2): 19-9-2020
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1): 20-6-2020
- Certificat de nivell superior de català (C2): 6-6-2020

En tots els casos, la publicació de resultats tindrà lloc el 23 d'octubre de 2020. 

Amb aquesta modificació, Política Lingüística vol garantir que les persones que es van inscriure a les proves puguin fer els exàmens durant el mateix any 2020 i planificar adequadament l’organització dels exàmens anuals atenent les circumstàncies actuals. Les dates es mantindran en la mesura que l'evolució de la crisi ho faci possible.

Font: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

1
Categories:
català