Nova norma UNE gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

Gràcies al conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial, s'ha publicat la UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10: Termes fonamentals de disseny gràfic.

Es tracta d'una actualització d'una norma publicada el 2008, que recull i defineix 82 termes de l'àmbit del disseny gràfic, com ara cursiva, pictograma, seriftret descendent o versaleta, incloent-hi algunes denominacions normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, com ara logosímbol, logotip i símbol, per a les quals no hi havia una denominació catalana establerta.

Per a adquirir les normes, us podeu adreçar a la Llibreria de la Diputació.

Font: TERMCAT