La Diputació de Barcelona dona suport a la normalització de la llengua catalana

Seguint el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a fomentar l'ús del català en el món empresarial, el TERMCAT ha traduït al català la Norma UNE-ISO 23081-1:2018 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1: Principis. La Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura hi ha col·laborat en l'assessorament tècnic.

Es tracta d'una actualització de la Norma UNE-ISO 23081-1:2008, també disponible en català, que incorpora les modificacions fetes per l'Organització Internacional de Normalització (ISO) en la norma internacional corresponent, la ISO 23081-1:2017. Ofereix els principis teòrics generals per al desenvolupament d'un marc de gestió sòlid de les metadades dels documents electrònics. És el primer estàndard de la sèrie de normes UNE-ISO 23081, dedicades a la gestió documental de les metadades, de la qual també hi ha traduïdes al català la UNE-ISO 23081-2011 i l'informe tècnic UNE-ISO/TR 23081-3 IN:2012.

Font: http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/1149/