La Diputació de Barcelona fa possible la versió en català de les normes ISO

En el marc del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de les normes tècniques UNE-ISO 15489-1:2016 Informació i documentació. Gestió documental. Part 1: Conceptes i principis i UNE 166008:2012 Gestió de l’R+D+I. Transferència de tecnologia.

La UNE-ISO 15489-1:2016 defineix els conceptes i els principis que actuen com a base per a desenvolupar pautes de creació, captura i gestió de documents, especialment electrònics, i la UNE 166008:2012 conté els requisits i les directrius pràctiques per a dur a terme de manera estructurada la transferència de tecnologia provinent d’activitats d’R+D+I, incloent-hi la identificació dels actius intangibles (patents, plànols, fórmules, etc.) susceptibles de ser transferits, la determinació del seu valor raonable i la formalització d’aquesta transferència de coneixement.

Font: http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/1138/

Notícies relacionades:​