Dues noves normes UNE disponibles en català

En el marc de l'acord establert amb l'Associació Espanyola de Normalització-UNE i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial, el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues noves normes tècniques.

  • UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN Informació i documentació. Metadades per a la gestió documental. Part 3: Mètode d'autoavaluació
  • UNE 166002:2014 Gestió de l'R+D+I. Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I

Són normes sobre gestió documental i recerca, fetes amb l'assessorament d'especialistes de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i de l'àmbit de la innovació a l'empresa, respectivament.