Dues normes ISO de gestió de documents traduïdes al català

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues noves normes ISO en el marc de l’acord establert amb l'Associació Espanyola de Normalització UNE i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Són les normes UNE-ISO 30302 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Guia d’implantació, i UNE-ISO 23081-2:2011 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 2: Elements conceptuals i d’implementació. Amb aquestes, el TERMCAT ja ha traduït més de 30 normes d’àmbits tan diversos com la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

La primera de les normes que s’acaben de publicar, la Norma UNE-ISO 30302, ofereix una guia per a la implantació d’un sistema de gestió per a documents dins d’una organització. Aquesta norma pertany a una sèrie de normes internacionals que s’ocupen dels sistemes de gestió per a documents, específicament, les normes ISO 30300, sobre fonaments i vocabulari, i ISO 30301, de requisits, totes tres disponibles en català.

Més informació: http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/969/