Les darreres resolucions judicials del TS i del TC sobre llengua

La Revista de Llengua i Dret inclou, en aquest número de desembre, un article d'Agustí Pou que fa una anàlisi de les resolucions judicials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem del primer semestre del 2016 que incideixen sobre el règim jurídic de les llengües a l'Estat espanyol.

Se'n destaquen tres resolucions del Tribunal Constitucional que afecten àmbits rellevants de la legislació lingüística, alhora que mostren la imbricació del dret internacional i europeu i de l'ordenament intern en la regulació del fet lingüístic.

Podeu llegir l'article complet aquí.

1
Categories:
llengua