Homologació europea dels certificats de llengua catalana

Des del gener d'enguany, els certificats de llengua catalana s'adapten al sistema europeu de certificació. Aquesta homologació significa que els cursos, els programes i les qualificacions s'estableixen a partir de les bases comunes que proporciona el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Més informació al blog de la revista Llengua i Dret: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/2014/02/18/homologacio-europea-dels-certificats-de-llengua-montserrat-serra/

2 comentaris

Finazzi Martínez, Clara

Això vol dir que als que tenim certificats anteriors se'ns homologuen? O només és pels que es donen a partir d'ara?

Membre inactiu

Sí a la primera pregunta: els certificats anteriors al gener de 2014 queden homologats. 

Per exemple, si fa dos anys vas obtenir el "certificat superior (D)", representa que ara tens "el nivell superior (C2)", o l'equivalent "usuari experimentat (C2)" del Marc europeu.